Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím starosty obce a obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v září roku 2022, seznam zastupitelů:

 • starosta obce  -  Květa Frühaufová
 • místostarosta  -  Nikol Michálková
 • zastupitelka    -   Vladislava Škabrová
 • zastupitel        -  Jarslav Michálek
 • zastupitel        -  Tomáš Frána  
 • zastupitel        -  Jakub Roll
 • zastupitel        -  Josef Kesner

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

Finanční výbor:                

 1. Vladislava Škabrová
 2. Jiřina Šmolíková
 3. Jakub Roll

Kontrolní výbor:         

 1. Jaroslav Michálek
 2. Tomáš Frána 
 3. Josef kesner